Firmele afectate în contextul pandemiei SARS-CoV-2 vor putea solicita Certificate de Situaţie de Urgenţă, de la stat, pentru a putea beneficia de măsuri de protecţie, dar şi ca să-şi renegocieze contracte cu partenerii şi cu băncile, inclusiv pentru a obţine credite garantate de stat cu dobândă subvenţionată, documentele urmând să fie eliberate de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Care este utilitatea certificatelor de situaţie de urgenţă

 

Operatorii economici vor putea beneficia de facilitățile de natură fiscală oferite de către instituțiile administrației publice în acest context excepțional și, totodată, va facilita renegocierea unor contracte aflate în curs de executare (ex. credite bancare, leasing, contracte de furnizare), sau va justifica alte eventuale beneficii oferite din partea Guvernului (cum ar fi creditele garantate de stat cu dobândă subvenţionată).

 

Conform OUG 29/2020, avocaţii, notarii, executorii judecătoreşti care dețin certificatul de situație de urgență, beneficiază de amânarea la plată pentru:

 • utilităţi
 • electricitate
 • gaze naturale
 • apă
 • servicii telefonice
 • internet
 • amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.

Condiţia este ca activitatea să fi fost întreruptă total sau parţial în baza deciziilor autorităţilor (amănunte, aici) + societatea să deţină Certificatul de Situaţie de Urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri)

În contractele în derulare, altele decât cele menţionate mai sus, încheiate de întreprinderile mici sau mijlocii, poate fi invocată forța majoră împotriva acestora numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență.

 

Cine sunt beneficiarii

 

Certificatul poate fi solicitat doar de către operatorii economici care își desfășoară activitatea principală într-unul dintre următoarele sectoare:

– Transport;

– Turism;

– Horeca;

– Organizări de evenimente;

– Publicitate;

– Învățământ privat și activități adiacente;

– Industria confecțiilor, încălțămintei și pielăriei;

– Servicii destinate populației

 

(Actul normativ nu precizează Codurile CAEN eligibile. Acestea vor fi stabilite prin Ordin al ministrului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri)

 

Condiţia de emitere a Certificatului de Situaţie de Urgenţă (CSU) este ca societatea să fi avut încasări cu minim 40% mai mici faţă de aceeași perioadă a anului trecut, dovedite cu o balanţă contabilă justificativă.

 

CSU se emite şi dacă societatea se află în dificultate, însă încasările au avut o scădere mai mică de 40% față de aceeași perioadă a anului precedent, caz în care aceasta va furniza suplimentar și alte documente justificative în acest sens.

 

Ce trebuie făcut

 

Cererea de eliberare a CSU este în format standard şi va putea fi găsită pe platforma http://prevenire.gov.ro/, care va avea o secțiune special dedicată.

Solicitantul va completa informații referitoare la:

 • Datele de identificare ale operatorului economic;
 • Datele de contact;
 • Motivul solicitării Certificatului de Situație de Urgență;
 • Justificarea nevoii acestuia;
 • Date referitoare la situațiile financiare

Documentele justificative vor fi și ele încărcate online și vor consta în:

 

 • Certificatul unic de înregistrare;
 • C. I. administrator(i)/ reprezentant legal;
 • Balanța contabilă certificată pentru luna în care s-a observat scăderea semnificativă a încasărilor;
 • Balanța contabilă aferentă aceleiași perioade din anul anterior;
 • Declarație pe propria răspundere prin care solicitantul își asumă pe deplin că atât cele declarate, cât și documentele încărcate sunt veridice, iar scăderea a fost cauzată în mod direct de apariția situației de urgență, detaliind în concret;
 • Certificatul constatator eliberat de către Registrul Comerțului (Cabinet de avocat Pascu Simona vă oferă serviciul de obţinere a certificatului constatator. Datele de contact le găsiţi aici)
 • Împuternicirea deponentului, dacă este cazul

 

Toate documentele încărcate în aplicația electronică vor fi semnate electronic de către reprezentantul legal al operatorului sau de către împuternicitul acestuia (caz în care se va încărca în aplicație și împuternicirea).

 

În art. 2 alin. (4) se prevede şi o excepţie: dacă din documente nu reiese o scădere a cifrei de afaceri cu minimum 40%, se vor furniza suplimentar alte documente justificative, fără a se preciza care sunt acestea. Ca atare, puteţi încărca orice document consideraţi că ar fi util ca să demonstreze acest lucru.

 

Cine verifică cererile şi acordă certificatele de situaţie de urgenţă?

 

Cererile sunt preluate şi verificate de o Comisie de Analiză constituită la nivelul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri. Dacă sunt admise de comisii, Certificatele de Situaţie de Urgenţă trebuie să fie trimise prin email, în maximum 5 zile lucrătoare, pentru firmele care au o scădere a veniturilor cu cel puţin 40% şi în maxim 20 zile lucrătoare, pentru agenţii economici cu o scădere sub pragul de 40%.

Potrivit proiectului Certificatul de Situaţie de Urgenţă (CSU) este valabil pe toată perioada anului acordării.

Potrivit unor precizări făcute de ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri, Virgil Popescu, Certificatele de Situaţie de Urgenţă pe care le primesc operatorii economici a căror activitate este afectată în contextul COVID-19 sunt diferite de Certificatul de Forță Majoră, care este un alt document eliberat de Camera de Comerț și Industrie a României.

CSU va fi necesar începând cu luna aprilie 2020, întrucât starea de urgență a fost decretată în luna martie.

Nu vor exista costuri pentru emiterea acestui document.