Domenii de activitate

Dreptul asiguratorilor

 • asistență sau reprezentare judiciară de specialitate și extrajudiciară în caz de accident de circulație în vederea obținerii daunelor morale reprezentând compensarea traumelor afective suferite de victimă dar și daune materiale ce constau cheltuielile victimei cu spitalizarea, tratamentul medical, etc.
 • recuperări contravaloare daune provenite din polițe rca, casco
 • asistență juridica acordata asiguraților în relația lor cu societățile de asigurare

Dreptul comercial

 • înființarea de societăți, concepere și redactare hotărâri aga, acte constitutive, acte adiționale de modificare, cesiuni/vânzări de acțiuni și părți sociale, majorare/micșorare capital social, înființări puncte de lucru sau sucursale, alte acte legate de
 • înregistrarea unei societăți comerciale
 • recuperări de creanțe
 • somații de plată,
 • conciliere și asistență juridică la negocieri în vederea încheierii contractelor comerciale
 • întocmirea, redactarea și atestarea contractelor comerciale, tranzacții comerciale
 • mediere și conciliere, reprezentarea în litigii referitoare la încălcarea obligațiilor contractuale,

Dreptul fiscal

 • asistență juridică acordată în materia taxtelor și impozitelor
 • asistență juridică cu prilejul pregătirii, desfășurării și finalizării controalelor și inspecțiilor fiscale
 • redactarea de opinii juridice de analiza a diverselor probleme de natură fiscală

Dreptul contenciosului administrativ

 • analiza actelor administrative și consultanță cu privire la oportunitatea contestării anumitor acte administrative
 • reprezentare sau asistare în realizarea procedurilor administrative și prealabile de atacare a actelor administrative și fiscale

Dreptul familiei

 • divorț
 • anularea căsătoriei
 • partaj bunuri comune ale soților
 • custodie minori
 • tăgadă / stabilire paternitate
 • stabilire / modificare pensie întreținere

Dreptul penal

 • asistare sau reprezentare suspecții, inculpați atât faza de urmărire penală cât și în faza de judecată, în toate jurisdicțiile, reabilitare judecătorească și de drept, pentru infracțiuni prevăzute în codul penal dar și în legi speciale
 • redactare plângeri penale, constituie parte civilă în cadrul procesului penal
 • asistare sau reprezentare persoane vătămate, părți civile, părții responsabile civilmente, atât persoane fizice cît și juridice în cadrul procesului penal în toate jurisdicțiile

Dreptul bancar

 • acțiuni în constatarea clauzelor abuzive din cadrul contractelor de credit bancar
 • negocierea contractelor de credit
 • reprezentarea clienților în acțiuni privind conversia valutară și darea în plata

Dreptul contravențional

 • contestații împotriva proceselor verbale de contravenție întocmite de garda națională de mediu, poliția locală, poliția rutieră, etc.

Dreptul muncii

 • consultanță privind raportul de muncă
 • litigii raportul de muncă: obligarea angajatorului la restituirea sumelor de bani reținute de salariu, la repararea prejudiciului suferit de angajați, repararea prejudiciului cauzat angajatorului, restituiri de sume încasate necuvenit;
 • contestații împotriva deciziei de concediere a salariatului
 • contestații împotriva deciziei de aplicarea sancțiunii disciplinare
 • litigii în legătură cu atragerea răspunderii salariatului de către angajator pentru încălcarea clauzelor contractului de muncă și a clauzei de confidențialitate

Dreptul civil

 • pretenții, acțiuni posesorii, obligația de a face, evacuari, radiere ipoteci, contracte vanzare-cumpărare, donații, schimb, închiriere, comodat, gaj, împrumut, etc.,
 • pretenții împotriva companiilor de asigurare/reasigurare.
 • asistare și reprezentare juridică în cadrul procedurilor de executare silită în fața executorilor judecătorești și a instanței de judecată, contestații și opoziții la executare.

Dorești să colaborăm?

Pagini utile

Despre mine

Servicii

Pro bono