Pro bono

Serviciile juridice Pro bono

sau avocatura pro bono, se referă la asistența juridică oferită în mod gratuit de către avocați persoanelor vulnerabile, fără mijloace financiare sau care fac parte din grupuri marginalizate.

Spre deosebire de ajutorul public judiciar, care este un serviciu oferit de stat în anumite cauze penale, sau în cauze civile pe criteriul lipsei mijloacelor financiare, serviciile juridice pro bono se acordă la inițiativa avocatului în cauze ce privesc persoane care aparţin unor grupuri vulnerabile, discriminate.

Pornind de la faptul că dreptul este arta binelui și a echității – jus est ars boni et aequi, cabinet de avocat Pașcu Simona furnizează servicii juridice pro bono pentru grupurile defavorizate, respectând, astfel, dreptul fiecărei persoane la un proces echitabil și accesul liber la justiție conceput ca drept al oricărei persoane de a se putea adresa justiției pentru apărarea drepturilor, a libertăților și a intereselor sale legitime.

Această activitate vine în sprijinul menţinerii și întăririi eficacității apărării drepturilor omului și libertăților fundamentale prevăzute de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, prin articolul 6 – dreptul la un proces echitabil și accesul liber la justiție.

Serviciile juridice în cadrul activității pro bono pe care le pun la dispoziția clienților, sunt din toate domeniile în care activez precum, dreptul asigurărilor, dreptul penal, dreptul bancar, dreptul muncii și vizează printre altele:

  • obținerea despăgubirilor de la asigurator în cazul în care sunteți victima unui accident de circulație
  • asistare și/sau reprezentare în fața organelor judiciare în situația în care sunteți cercetat pentru săvârșirea unei infracțiuni,
  • asistare în fața angajatorului în cazul unei cercetări disciplinare,
  • relațiile contractuale ale persoanelor cu dizabilități
  • asistență juridică pentru persoanele cu dizabilități care au nevoie de reprezentare în proceduri civile
  • situații de hărțuire la locul de munca
  • sprijin în relația cu autoritățile
  • reprezentare în fața instanțelor de judecată, etc.

Dorești să colaborăm?

Seriozitatea este cazul meu profesional!

Av. Simona Pașcu

domenii de activitate

Dreptul asiguratorilor

Dreptul penal

Dreptul bancar

Dreptul comercial

Dreptul fiscal

Dreptul muncii

Dreptul contraventional

Dreptul familiei

Dreptul contenciosului administrativ

Dreptul civil

Pagini utile

Despre mine

Servicii oferite

Pro bono