Un bărbat condamnat la peste 44 ani şi 6 luni de detenţie după comiterea unor banale infracţiuni economice ar putea avea şansa să îi fie redusă pedeapsa la puţin peste 10 ani după ce Tribunalul Bihor a desfiinţat verdictul prin care i-au fost adăugaţi neîntemeiat 30 ani la pedeapsă.

Cauza are ca obiect o contestaţie la executare formulată la Judecătoria Oradea de Erli Zsolt Csaba, un băimărean de 37 ani, condamnat definitiv pentru infracţiuni de natură economică.  Bărbatul solicitase contopirea unor pedepse penale iar cererea a fost soluţionată de Judecătoria Oradea care nu a ţinut cont de o decizie a Curţii de Apel Braşov unde lui Erli i s-a redus deja în 2021 pedeapsa totală la 10 ani si 1 lună. În loc de asta, printr-o serie de recalculări, instanţa i-a „umflat” pedeapsa la 44 de ani și 6 luni închisoare, mai mare decât cea dispusă unor criminali în serie, şi pe care apoi a redus-o în final la 30 ani, doar pentru că e maximul general prevăzut de Codul penal.

Soluţia dată de Judecătoria Oradea a fost contestată la Tribunalul Bihor unde Erli a fost reprezentat din oficiu de avocatul Simona Paşcu. În faţa instanţei, avocatul a atras atenţia la faptul că a avut loc o încălcare a drepturilor garantate de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului la un proces echitabil, din perspectiva necesității asigurării securității raporturilor juridice şi anume că „Nimeni nu poate fi condamnat pentru o acțiune sau o omisiune care, în momentul săvârșirii, nu constituia o infracțiune potrivit dreptului național sau internațional. De asemenea, nu se poate aplica o pedeapsă mai severă decât aceea aplicabilă în momentul săvârșirii infracțiunii”.

Concret, în cazul lui Erli, soluţia Judecătoriei Oradea nu a respectat principiul proporţionalităţii, fiind dispusă o pedeapsă disproporționat de mare faţă de valoarea socială lezată.

Tribunalul Bihor a dat curs contestaţiei. Instanţa a desfiinţat în totalitate sentinţa penală pronunţată de Judecătoria Oradea şi a dispus „rejudecarea cauzei de către instanţa de fond, Judecătoria Oradea, conform considerentelor prezentei”.

În cadrul procesului, instanţa a dispus şi sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal invocată de persoana condamnată în dosarul nr. 9867/271/2021 al Tribunalului Bihor.

Articolul incriminat prevede că „tratamentul sancționator al pluralității de infracțiuni se aplică potrivit legii noi atunci când cel puțin una dintre infracțiunile din structura pluralității a fost comisă sub legea nouă, chiar dacă pentru celelalte infracțiuni pedeapsa a fost stabilită potrivit legii vechi, mai favorabilă”.

„Dispune comunicarea Curţii Constituţionale a copiilor prezentei decizii şi a motivelor excepţiei de neconstituţionalitate formulate de contestator (f. 40-42, dosar nr. 9867/271/2021)”, scrie în minuta deciziei pronunţate de Tribunalul Bihor. Soluţia, care este definitivă, nu a fost, încă, motivată.