Şomajul tehnic înseamnă întreruperea temporară a activităţii, fără încetarea raportului de muncă şi devine stagiu în sistemul de pensii dar şi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

În perioada stării de urgenţă determinate de COVID-19, sunt trei acte normative principale care reglementează situaţia:

 1. Legea 53/2003 privind Codul Muncii
 2. OUG 30/2020 care stabileste modul în care se aplică şomajul tehnic pe perioada stării de urgenţă, instituite prin Decretul prezidenţial 195/2020 (până pe 16 aprilie, însă termenul poate fi prelungit, în funcţie de evoluţia situaţiei de pe teren);
 3. OUG 32/2020 privind modificarea și completarea OUG nr. 30/2020 care stabileşte procedura prin care statul suportă indemnizaţia de şomaj tehnic.

Ce se întâmplă

În perioada şomajului tehnic, angajatul rămâne la dispoziția angajatorului, care poate relua activitatea în orice moment.

În acest timp, se aplică în continuare contractul de muncă individual sau regulamentul intern, angajatorul trebuie să respecte în continuare drepturile angajatului cuprinse în legi speciale, cum și angajatul trebuie să respecte toate obligațiile ce i-au fost dispuse prin legi speciale;

OUG 32/2020 prevede ca statul plăteşte indemnizaţia de şomaj tehnic, în baza unei declaraţii pe propria răspundere, completat de angajator. Totodată, s-a eliminat condiţia conformă căreia angajatorul trebuie să înregistreze o diminuare a încasărilor.

Cât primeşti

Practic, Guvernul a decis să sprijine toate afacerile afectate direct sau indirect de starea de urgenţă. OUG 32/2020, stipulează că valoarea indemnizaţiei, suportată de stat, nu poate fi mai mare de 75% din salariul mediu brut, prevazut de Legea bugetului asigurărilor de stat nr. 6/2020. Salariul mediu brut, în 2020, este de 5.429 lei, ceea ce înseamnă că statul va acorda maxim 4.071,75 lei.

 • La calculul valorii indemnizaţiei se are în vedere:
 • salariul de bază se referă la suma precizată în contractul individual de muncă
 • statul plăteşte o sumă plafonată de 75/ din salariul mediu brut, nu din salariul de bază al angajatului
 • în calculul indemnizaţiei nu intră bonusurile, tichetele de masă, primele
 • un angajat nu poate beneficia în acelaşi timp de şomaj tehnic şi indemnizaţie de şomaj, excepţie făcând situaţia în care contractul de muncă încetează în timpul suspendării, din motive care nu ţin de angajat.

Pentru a putea beneficia de ajutorul de la stat, ca angajator:

 • se suspendă contractele de muncă, în conformitate cu prevederile Codului Muncii;
 • se întocmeşte o listă cu toţi angajaţii trimişi în şomaj tehnic şi se înregistrează în REVISAL;
 • se completează o cerere semnată de reprezentantul legal şi datată;
 • se completează o declaraţie pe proprie răspundere, după modelul aprobat prin Ordin al ministrului Muncii;
 • se transmit toate documentele, prin e-mail, la bihor@anofm.gov.ro;
 • Documentele se pot descărca şi aici: CERERE_01 DECLARATIE_PE_PROPRIA_RASPUNDERE_01

Se consideră stagiu de cotizare

Pentru indemnizaţia acordată pe perioada şomajului tehnic, se datorează toate contribuţiile sociale, mai puţin contribuţia la sistemul asigurărilor pentru şomaj.

Astfel că, perioada în care un salariat se află în şomaj tehnic devine stagiu în sistemul de pensii şi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Cu toate acestea, perioada de şomaj tehnic nu constituie stagiu în sistemul asigurărilor pentru somaj. Contractul individual de muncă este suspendat şi, deci, nu se datorează contribuţii la sistemul asigurărilor pentru sănătate.

Ghid solicitare “somaj tehnic”Bekesi Csaba- director executiv AJOFM BIHOR

Publicată de AJOFM Bihor pe Joi, 2 aprilie 2020