Guvernul a aprobat săptămâna trecută o ordonanţă de urgentă, ce urmează a intra in vigoare în zece zile de la publicare, şi introduce noi obligaţii şi restricţii pentru băncile creditoare în cazul contractelor de credit pentru bunuri imobile.

Ordonanţa se aplică tuturor contractelor de credit ce sunt garantate cu bunuri imobile, respectiv contractelor de credit legate în vreun fel de bunuri imobile destinate consumatorilor.

Printre cele mai importante prevederi ale ordonanţei se regăseşte dreptul consumatorului de a-şi converti contractul în moneda naţională, oricând pe parcursul derulării acestuia, la valoarea cursului de schimb al BNR din ziua solicitării.

O altă prevedere avantajoasă în ceea ce priveşte recuperările de creanţe, constă în faptul că se interzice utilizarea de tehnici care să hărţuiească sau să abuzeze consumatorul.

Totodată, prin ordonanţă se prevede că, în cazul executării silite, consumatorul are dreptul de a solicita o perioadă de minim 6 luni pentru a-şi vinde imobilul. În această situaţie, executarea se poate declanşa doar după expirarea perioadei în care consumatorul are dreptul să vândă direct imobilul.

În situaţia în care se ajunge la vânzarea imobilului adus drept garanţie la creditul contractat, consumatorul poate să aleagă orice evaluator autorizat, membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România.

Dezvoltatorii imobiliari sunt şi aceştia vizaţi de ordonanţa de urgenţă în sensul că vor putea acorda credite, începând cu 1 ianuarie 2017, doar dacă sunt înregistraţi la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

Un alt punct de interes al ordonanţei este şi faptul că se interzice cesionarea contractului de credit şi a accesoriilor, precum şi a creanţei către o entitate care nu are sediul social, sucursală sau reprezentant în România. Activitatea de recuperare de creanţe va putea fi desfăşurată doar de entităţile înregistrate la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

În concluzie, cu toate că această ordonanţă de urgenţă se va aplica doar contractelor încheiate după intrarea ei în vigoare, aduce rigurozitatea necesară în relaţia dintre instituţiile care acordă credite şi consumatorul care este nevoit a contracta un astfel de credit pentru un bun imobil.(bihon.ro, 27 septembrie 2016)