Cunoscută inițial ca legea prevenției, în data de 17 ianuarie 2018 a intrat în vigoare legea prevenirii, potrivit căreia autoritățile/instituțiile publice cu atribuții de control au obligația ca în fiecare activitate de control să exercite activ rolul de îndrumare al persoanelor controlate, oferind, conform procedurilor, indicațiile și orientările necesare pentru evitarea pe viitor a încălcării prevederilor legale. Despre îndeplinirea acestei obligații se va face mențiune expresă în procesul-verbal de control, arătându-se indicațiile și orientările oferite.

Astfel, inspectorii de stat nu mai aplică amenzi societăților la prima abatere, ci doar un avertisment, cu condiția ca acestea să remedieze problemele într-un anumit interval de timp.

Prin HG 33/2018 care a intrat în vigoare la data de 05.02.2018, au fost stabilite și contravențiile care intra în sfera de aplicare a legii prevenirii.