Măsurile pentru susţinerea mediului de afaceri în contextul crizei provocate de coronavirus, sunt aplicabile și pentru profesiile liberale, cum sunt avocaţii, notarii şi executorii judecătoreşti, a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice, pentru prevenirea și combaterea pandemiei.

Potrivit OUG 29, adoptată în noaptea de miercuri şi publicată, sâmbătă, în Monitorul Oficial, membrii profesiilor liberale sunt obligați ca, pe perioada instituirii stării de urgență, să asigure continuitatea activităţii, cu respectarea măsuri de protecție și prevenție stabilite de autorități.

Conform aceluiaşi act normativ, nerespectarea obligaţiei de a asigura continuitatea activităţii constituie abatere disciplinară care se sancționează cu excluderea din profesie. Salariații formelor de exercitare a profesiilor menționate care refuză îndeplinirea sarcinilor de serviciu asumate prin contractul individual de muncă și din acest motiv nu se poate asigura desfășurarea în condiții optime a activității, respectiv continuarea activității în cadrul formelor de exercitare a profesiilor menționate nu vor avea acces la beneficiile de asistență socială sau la alte facilități ce vor fi acordate pe durata stării de urgență.

Organele de conducere ale profesiilor menţionate în actul normativ vor lua măsurile necesare în vederea coordonării activității membrilor profesiei pe perioada instituirii stării de urgență, vor verifica respectarea obligațiilor prevăzute și vor dispune măsurile prevăzute de legislația în vigoare.

Care sunt facilităţile acordate de Guvern

Ordonanţele de Urgenţă 29 şi 30, adoptate în noaptea de miercuri şi publicate sâmbătă în Monitorul Oficial prevăd acordarea de garanţii de stat pentru credite luate de IMM-uri; acordarea de credite cu dobândă subvenţionată pentru IMM-uri; amânarea cu o lună a plăţii taxelor locale pe clădiri, terenuri şi maşini; suportarea de către stat a unei părţi din şomajul tehnic în cazul suspendării temporare a activităţii pentru firmele obligate să stopeze activităţile ca urmare a deciziilor autorităţilor (restaurante, baruri, frizerii etc) şi pentru firmele care dovedesc că înregistrează o diminuare în luna anterioară depunerii cererii de susţinere cu minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie – februarie 2020 şi că nu au capacitatea de a plăti toţi angajaţii.

Dacă un angajator se califică pentru ca guvernul să îi susţină plata şomajului temporar, susţinerea va veni în limita a 75% din salariul mediu brut pe economie în 2020, sumă ce va fi impozitată.

Se amână plata utilităţilor

Întreprinderile mici şi mijlocii care şi-au întrerupt activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice pot să amâne plăţile la serviciile de utilităţi (electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice şi de internet), precum şi plata chiriei pentru sediu. Această dispoziţie este aplicabilă şi pentru notari, avocaţi şi executori judecătoreşti.

OUG-urile publicate, sâmbătă, clarifică modul în care părinţii îşi pot lua liber pentru a sta împreună cu copiii după ce şcolile au fost închise.

În schimb, s-a renunţat la prorogarea termenului de depunere a declaraţiilor fiscale. „Având în vedere că Ministerul Finanţelor Publice a lansat un amplu program de garantare şi subvenţionare a creditelor pentru IMM-uri în scopul de a susţine mediul privat şi în special sectoarele lovite puternic de criza cauzată de virusul COVID-19, dar şi măsura de a rambursa cât mai urgent TVA pentru a asigura fluxul de capital, injecţii de capital către companii, iar pentru a beneficia de o rambursare companiile trebuie să aibă o situaţie fiscală actualizată, s-a decis renunţarea la propunerea de prorogare a termenului de depunere a declaraţiilor”, a precizat Ministerul Finanţelor, într-un comunicat de presă transmis sâmbătă.

Concret, în comunicatul de presă se menţionează că nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a ordonanțe de urgență și neachitate până la 30 de zile după încetarea stării de urgență;
Aceste obligații fiscale nu sunt considerate obligaţii fiscale restante;

Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale;

Aceste măsurile fiscale încetează în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.