Începând cu anul 2016, toate societățile comerciale care introduc pe piață produse ambalate sau generează ambalaje, indiferent în ce mod, sunt obligate să achite o taxa de ambalaj de 2 lei/kg, în măsura în care nu asigura reciclarea acestor ambalaje.

Potrivit normelor legale, ambalaj reprezintă orice obiect, indiferent de materialul din care este confecționat ori de natura acestuia, destinat reținerii, protejării, manipulării, distribuției și prezentării produselor, de la materii prime la produse procesate, de la producător până la utilizator sau consumator. Obiectul nereturnabil destinat acelorași scopuri este, de asemenea, considerat ambalaj, putând fi din carton, sticlă, metal, lemn, etc.

Operatorii economici sunt responsabili să asigure gestionarea ambalajelor devenite deșeuri pe teritoriul național în următoarele situații: dacă introduc pe piață produse ambalate, dacă supraambalează produse ambalate individual în vederea revânzării/redistribuirii, dacă introduc pe piață ambalaje de desfacere sau dacă dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje.

Responsabilitățile operatorilor economici în situațiile prevăzute mai sus, constau gestionarea deșeurilor generate de ambalaje primare, secundare și terțiale, după caz iar aceaste responsabilități se pot realiza fie individual fie prin transferarea responsabilităților.

Realizarea în mod individual a responsabilităților privind gestionarea deșeurilor de către operatorii economici, presupune colectarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje provenite din activitatea proprie sau preluate de la generatori sau deținători de deșeuri, stații de sortare, colectori autorizați, administrate prin intermediul operatorilor economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru colectarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje.

Transferarea responsabilităților se realizează pe bază de contract, încheiat de societatea în cauză, cu un operator economic autorizat de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului.

Nerespectarea prevederilor legale referitoare la gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie infracțiuni, și se sancționează cu amendă care poate să ajungă și la suma de 25.000 lei dar și taxa de 2 lei/kg pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare. (bihon.ro, 28 martie 2017)