Autorităţile române au introdus noi măsuri restrictive pentru a opri extinderea epidemiei de coronavirus. Potrivit unor Ordonanţe Militare aprobate sâmbătă şi făcute publice în cursul serii de ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, restricţiile vor intra în vigoare încă din acest sfârşit de săptămână.
Concret, „circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei se efectuează numai cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 și evitarea formării oricărui grup de persoane”, prin grup de persoane înţelegându-se „alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane care nu locuiesc împreună”

În intervalul orar 6-22, se recomandă ca circulația persoanelor în afara locuinței să se facă numai pentru următoarele motive: deplasarea în interes profesional, inclusiv deplasarea între locuință – gospodărie și locul – locurile de desfășurare a activității profesionale, atunci când activitatea profesională este esențială și nu poate fi amânată sau desfășurată de la distanță; deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale; deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță; deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea sau însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie, deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice.

Concret, în timpul zilei se recomandă: 

 • a) deplasarea în interes profesional, inclusiv deplasarea între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale, atunci când activitatea profesională este esențială și nu poate fi amânată sau desfășurată de la distanță;
 • b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
 • c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 • d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
 • e) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice.
În cursul nopții, respectiv între orele 22.00 – 06.00, circulația în afara casei se permite în aceleași cazuri ca în timpul zilei, dar orice persoană trebuie să prezinte autorităților, la cerere, legitimația de serviciu, adeverință de la angajator și o declarație pe proprie răspundere „completată în prealabil”.
Se pot face deplasări:
 • Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere

Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă nume și prenume, data nașterii, adresa locuinței/ gospodăriei/ locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.
Măsura se aplică începând cu data de 23 martie 2020, ora 22.00, ora României.

Se închid graniţele pentru străini

Potrivit Ordonanţei Militare, se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor, cu excepția situației în care aceștia tranzitează teritoriul României, pe culoare de tranzit, organizate prin înțelegeri cu statele vecine.

Prin excepție, este permisă intrarea pe teritoriul României a cetățenilor străini și apatrizilor care fac parte din următoarele categorii:

 • sunt membri de familie ai cetățenilor români;
 • sunt membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;
 • sunt persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autoritățile române potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit dreptului Uniunii Europene;
 • sunt persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent;
 • este personal diplomatic sau consular, personal al organizațiilor internaționale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
 • sunt pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare;
 • sunt pasageri care călătoresc din motive imperative (medicale sau familiale);
 • sunt persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare.

Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României.

Ai părăsit locuinţa în timpul autoizolării? Eşti dus în carantină

Persoanele izolate la domiciliu, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt considerate persoane cu risc crescut de contagiozitate și sunt conduse de forțele de ordine publică și plasate în carantină instituționalizată, sub pază.

Persoanele carantinate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt carantinate pentru o nouă perioadă de 14 zile. Măsurile dispuse potrivit alin.(1) și (2) nu exonerează persoanele de răspunderea contravențională sau penală. Se aplică imediat cu data publicării ordonanței în MO. Cred că de mâine

Autoritățile administrației publice locale au obligația să identifice și să țină evidența persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, și să asigure sprijin acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuințelor. Evidențele se actualizează și se raportează săptămânal la centrul județean/ al municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.

Slujbe religioase, doar online sau prin presă

Se pot oficia slujbe în lăcașurile de cult, de către slujitorii bisericești/religioși, fără accesul publicului, slujbele putând fi transmise în mass-media sau online.
Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, înmormântări), la care pot participa maximum 8 persoane, cât și împărtășirea credincioșilor bolnavi la domiciliul acestora”.

Mall-urile se închid

Totodată, cabinetele de medicină dentară vor asigura doar urgenţele, măsura urmând să intre în vigoare începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României.

Totodată, centrele comerciale se vor închide, cu excepţia celor care vând produse alimentare, veterinare sau farmaceutice și au servicii de curățătorie. „Se suspendă temporar activitățile de comercializare cu amănuntul, a produselor și serviciilor, în centrele comerciale în care-și desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, cu excepția vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice și a serviciilor de curățătorie. Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00”.

FOTO: Miguel MEDINA / AFP / Profimedia