Termenul în care se poate solicita executarea silită a unui contract de credit se numește termen de prescripție având o durată generală de 3 ani. Cu alte cuvinte dreptul unităților bancare de a obține executarea silită a unui contract de credit încetează după 3 ani de la data declarării scadenței anticipate a creditului.

Prescripția dreptului unităților bancare de a obține executarea silită a unui contract de credit se constată de către instanța de judecată și trebuie invocată în termen de 15 zile din momentul primirii somației de la executorul judecătoresc sub sancțiunea pierderii dreptului de a constata prescripția executării silite începute de către unitățile mai sus amintite.

http://www.bihon.ro/prescriptia-dreptului-bancilor-de-a-cere-executarea-silita-a-unui-contract-de-credit/1696041/

Prin prescripția dreptului de a cere executarea silită se înțelege pierderea posibilității de a constrânge o persoană, cu ajutorul forței publice, să execute o anumită prestație.