Verdict în premieră pentru instanţele din Bihor obţinut de Cabinetul de avocat Simona Paşcu, într-o acţiune aflată pe rolul Tribunalului Bihor şi vizând drepturi salariale solicitate de personalul ISU Crişana.

Concret, pompierii solicitau majorarea soldei de bază la nivelul salariului minim pe economie, solicitare admisă de instanţă.

„Instanţa dispune obligarea pârâtului la calcularea şi acordarea către reclamanţi a soldei de funcţie, prin raportare la salariul de bază minim brut pe ţară, garantat, în plată de 1450 lei, conform H.G. nr. 1/2017, începând cu data de 01.02.2017, de 1900 lei, conform H.G. nr. 846/2017, începând cu data de 01.01.2018, fără a include alte sporuri şi adaosuri în acesta.
Obligă pârâtul la calcularea şi plata sporurilor şi a altor tipuri de indemnizaţii/solde de grad începând cu data de 01.02.2017 şi până în prezent la valoarea soldei de funcţie corespunzătoare salariului minim brut pe ţară garantat în plată. Fără cheltuieli de judecată”.

Hotărârea, pronunţată de un complet al Secţiei a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal din Tribunalul Bihor nu este, încă, definitivă dar reprezintă o premieră pentru o instanţă care a respins până acum toate acţiunile vizând revendicări salariale ale personalului bugetar, spre deosebire de alte instanţe din ţară, unde există deja soluţii favorabile în astfel de cauze.

Soluţia poate fi atacată, cu recurs, în termen de 15 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Bihor.