O creștere mai mare de 52,6% pe o perioadă de cel puțin trei luni a cursului valutar va fi considerată automat o situație de impreviziune în contractele de credit ipotecar.

Acest lucru va acorda dreptul debitorilor să obțină darea în plată în instanță sau reconfigurarea termenilor împrumutului, potrivit noii Legi a dării în plată care reechilibrează contractele de credit şi care a fost publicată deja în Monitorul Oficial.

Ce este impreviziunea

„Impreviziunea”, noua regulă introdusă prin lege, poate fi folosită pentru situațiile în care se creează o obligație excesivă de plată pentru persoana împrumutată, fie din cauza fluctuațiilor de curs valutar, fie din cauza fluctuațiilor dobânzii.

Concret, potrivit actului normativ, se consideră impreviziune dacă, „pe durata executării contractului de credit, cursul de schimb valutar, aplicabil în vederea cumpărării monedei creditului, înregistrează la data transmiterii notificării de dare în plată o creştere de peste 52,6% faţă de data încheierii contractului de credit”.

Cum se calculează procentul? Conform cursului publicat de Banca Naţională a României la data transmiterii notificării de plată şi cursul de schimb publicat de BNR la data încheierii contractului de credit;

Tot o situaţie de impreviziune este dacă, „pe durata executării contractului de credit, obligaţia de plată lunară înregistrează o creştere de peste 50% ca urmare a majorării ratei de dobândă variabilă”.

Ce trebuie să faci

În cazul în care debitorul alege să beneficieze de prevederile Legii dării în plată, prin avocat, notar sau executor judecătoresc, trebuie să transmită creditorului o notificare prin care să îl anunțe că a decis să îi transmită dreptul de proprietate asupra imobilului, în vederea stingerii datoriei. Notificarea trebuie să cuprindă și îndeplinirea condițiilor de admisibilitate.

În notificare trebuie să fie alese și două zile diferite în care un reprezentant al creditorului poate să meargă la notarul propus de debitor pentru finalizarea transferului. Prima zi trebuie să fie stabilită într-un interval de cel puțin 30 de zile și cel mult 90 de zile.

Important de reţinut este că, în această perioadă, conform Legii nr. 77/2016, se suspendă „orice plată către creditor, precum și orice procedură judiciară sau extrajudiciară demarată de un creditor sau de persoane care se subrogă în drepturile acestuia îndreptată împotriva consumatorului sau a bunurilor acestuia”.

Legea, considerată cel mai important act normativ de protecţie a consumatorilor, se aplică atât creditelor în valută, cât şi creditelor în lei, dar numai pentru cele garantate cu imobile cu destinaţie de locuinţă.