Modificările Codului Muncii au intrat în vigoare la data de 07 august 2017 și prevăd noi obligații, în principal pentru angajatori dar și sancțiuni semnificativ majorate pentru aceștia.

Totodată, dacă până în prezent legislația nu prevedea o definițe a muncii nedeclarate, Codul muncii sancționând doar fapta de a primi la muncă o persoană fără încheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă anterior începerii activității, prin noile prevederi legislative, a fost definit acest fenomen.

În sensul legi, munca nedeclarată îmbracă patru forme: primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activității; primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității; primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat; primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial.”

De asemenea, se prevede că, anterior începerii activității, contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de evidență a salariaților, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă dar și faptul că angajatorul este obligat să păstreze la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariații care prestează activitate în acel loc. Astfel, fie ca este vorba de un punct de lucru, un sediu secundar sau pur și simplu un șantier, angajatorul are obligația de a păstra o copie a contracului individual de muncă, în acel loc.

Noile reglementări legislative arată că orice modificare a unuia dintre elementele contractului individual de muncă impune încheierea unui act adițional la contract, anterior producerii modificării și nu ulterior în maxim 20 de zile, cum era forma anterioară a Codului muncii.

Angajatorul are obligația de a ține la locul de muncă evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orei de începere și a celei de sfârșit al programului de lucru, și de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidență, ori de câte ori se solicită acest lucru.

Așa cum am arătat, pentru nerespectarea prevederilor din Codul muncii, cresc și amenzile aplicate iar primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, se sancționează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată sau primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;

Pe lângă sancțiunea amezii, pentru primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității; primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat inspectorul de muncă dispune, ca sancțiune complementară, sistarea activității angajatorului. (bihon.ro, 17 august 2017)