Transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul persoanelor care doresc să beneficieze de prevederile legii dării în plată prin stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit nu va fi impozitat.

Potrivit codului fiscal, darea în plată era considerată „transfer al proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” şi prevedea obligaţia consumatorilor de a achita impozit asupra imobilului predat băncii, la momentul încheierii tranzacţiei la notarul public.

Acest impozit se calcula la soldul creditului din momentul efectuării transferului şi era de 2% sau 3% în cazul unui sold de până la 200.000 lei, în funcţie de data la care se dobândise imobilul.

Printr-o ordonanţă de urgenţă, intrată în vigoare la data de 30.06.2016, guvernul a hotărât scutirea de la plata acestui impozit a persoanelor fizice care au dreptul la stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit prin darea în plată a imobilului ipotecat în favoarea băncii.

De această facilitate beneficiază atât persoanele care au încheiat contractul de credit cât şi codebitorii, coplătitorii, garanţii personali sau ipotecari ai acestora, o singură dată adică pentru prima operaţiune de dare în plată.

Pentru identificarea primei operaţiuni de dare în plată, s-a dispus înfinţarea la nivelul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România a Registrului naţional notarial de evidenţă a actelor de dare în plată prevăzute de Legea 77/2016 – RNNEADP, acest Registru naţional va fi administrat de către Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale (CNARNN – Infonot) care va elibera, la cerere un certificat în acest sens.

Persoanele care până la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă privind scutirea de impozit au efectuat darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, beneficiază de această scutire pentru prima operaţiune de dare în plată efectuată după data de 30.06.2016 sau pot cerere restituirea impozitului achitat.

De facilităţile fiscale menţionate, beneficiază şi consumatorii care se află în faza de executare silită şi au solicitat instanţei să constate stingerea datoriilor izvorâte din contracte de credit prin depunerea certificatului eliberat de CNARNN.

Prin aceste prevederi, se asigură consumatorilor aflaţi în imposibilitatea de a mai achita ratele bancare un acces mai uşor la legea dării în plată intrată în vigoare în luna mai a acestui an. Numărul consumatorilor care doresc să beneficieze de această lege este în creştere în condiţiile în care, cu toate că aceştia au achitat o parte din credit, în prezent mai au de achitat o sumă mult mai mare decât ar valora imobilul achiziţionat prin contractul de împrumut. (bihon.ro, 15 octombrie 2016)