Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care va scuti de la plata impozitului pe venit mai multe categorii de persoane fizice care nu pot să se întreţină pe cont propriu şi, ca atare, sunt incapabile fizic să producă un profit.

Este vorba despre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru care noul act normativ prevede scutirea de la plata impozitului pe venit pentru veniturile realizate din: (…) transmiterea dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moştenire, (…) indiferent de momentul dezbaterii succesiunii”.

Scutiri şi pentru patroni

De asemenea, președintele Klaus Iohannis a promulgat legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Conform actului normativ, „persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului depun la înmatriculare şi ori de câte ori intervine o modificare o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor”.

Sunt exceptate de la obligaţia depunerii declaraţiei regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi societăţile deţinute integral sau majoritar de stat; persoanele juridice constituite doar din asociaţi persoane fizice, atunci când aceştia sunt singurii beneficiari reali.

Ca atare, sute de mii de firme private care sunt deţinute doar de patroni și asociați-persoane fizice, vor fi scutite de o parte din birocrația introdusă prin legea de combatere a spălării banilor.

În cazul acestor firme exceptate, Registrul beneficiarilor reali va fi completat din oficiu de către Oficiul National al Registrului.