Dacă în articolul anterior am făcut referire la beneficiile acestei legi pentru consumator, urmează ca acum să analizăm şi costurile la care este supus consumatorul.

Consumatorul trebuie să aibă în vedere faptul că dacă creditorul se prezintă la întâlnirea stabilită la notar şi se ajunge la un acord, el va fi cel care va suporta taxele notariale. Pe de altă parte în situaţia în care creditorul nu se prezintă la notarul public consumatorul nu va trebui să achite taxele notariale.

Referitor la starea în care se va preda bunul, este de observat că în marea majoritate a contractelor de credit este stipulat faptul că orice investiţie aferentă imobilului revine creditorului dar şi faptul că la data instituirii ipotecii de către creditor, acesta a întocmit un raport de evaluare a imobilului, astfel încât se presupune că starea de predare a bunului ar trebui să fie cel puţin cea cuprinsă în raportul de evaluare.

În funcţie de condiţiile pe care le va impune creditorul la data semnării de preluare a imobilului în contul creanţei, termenul de eliberare al spaţiului poate fi unul foarte scurt.

Un aspect important al prezentei legi este şi prevederea potrivit căreia şi consumatorul care a fost supus unei executări silite, indiferent de titularul creanţei, de stadiul în care se află executarea ori de forma executării silite poate beneficia de darea în plată. Astfel, chiar dacă imobilul adus garanţie a fost valorificat în cadrul executării silite, consumatorul poate solicita instanţei aplicarea dispoziţiilor legii dării în plată pentru suma care este urmărită în continuare.

Dincolo de aceste aspecte juridice, rămâne de văzut aplicabilitatea efectivă în practică a acestei legii în condiţiile în care pe de o parte consumatorul se loveşte de o barieră în calea lui de beneficia de darea în plată, barieră reprezentată de impozitul şi taxele pe care este obligat a le achita dar pe de altă parte beneficiază şi de suspendarea achitării obligaţiilor aferente unui astfel de credit precum şi de faptul că banca nu se poate îndrepta, în această perioadă, împotriva consumatorului sau a garanţilor personali sau ipotecari ai acestuia.

Totodată, băncile ameninţă cu faptul că prezenta lege “nu va avea viaţă lungă” exprimându-şi intenţiile de a o ataca la Curtea Constituţională.(bihon.ro, 22 iunie 2016)