Expuşi la numeroase riscuri prin natura publică a funcţiei lor, funcţionarii publici beneficiază de protecţia legii în exercitarea atribuţiilor, autorităţile şi instituţiile publice fiind obligate să suporte cheltuielile necesare asigurării asistenţei juridice, să le asigure protecţia împotriva ameninţărilor, violenţelor, faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victimă în  timpul serviciului ori în legătură cu aceasta.

Toate aceste drepturi sunt prevăzute în Codul administrativ, publicat în data de 5 iulie în Monitorul Oficial, care rezervă un capitol distinct funcţionarilor publici, descriind drepturile şi obligaţiile acestora. Unul dintre cele mai importante articole din acest capitol (427) se referă la dreptul funcţionarilor la protecţia legii în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

Avocat pe cheltuiala instituţiei

Potrivit aliniatului 2 din articol, autoritatea sau instituţia publică este obligată să suporte cheltuielile necesare asigurării asistenţei juridice,în cazul în care împotriva funcţionarului public au fost formulate sesizări către organele de cercetare penală sau acţiuni în justiţie cu privire la modul de exercitare a atribuţiilor de serviciu, condiţiile de suportare a cheltuielilor necesare asigurării asistenţei juridice fiind stabilite prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice.

Este important de reţinut că prevederile aliniatului 2 nu se aplică în situaţia în care autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public este cea care formulează o sesizare penală sau o acţiune în justiţie împotriva acestuia iar în situaţia în care funcţionarul public a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţie directă, acesta are obligaţia restituirii sumei aferente asigurării asistenţei juridice.

Despăgubiri pentru prejudiciile suferite din culpa angajatorului

Acelaşi articol stipulează că autoritatea sau instituţia publică este obligată să asigure protecţia funcţionarului public împotriva ameninţărilor, violenţelor, faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victimă în exercitarea funcţiei publice sau în legătură cu aceasta.

Pentru garantarea acestui drept, autoritatea sau instituţia publică va solicita sprijinul organelor abilitate, potrivit legii, dar, totodată, pot stabili, prin acte normative, măsurile speciale de protecţie pentru funcţionarii publici care desfăşoară activităţi cu grad ridicat de risc profesional.

Este bine de reţinut şi faptul că funcţionarul public are dreptul de a fi despăgubit pentru prejudiciile materiale suferite din culpa autorităţii sau instituţiei publice, în timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu (art. 428)