Persoanele care au achiziționat bunuri sau servicii ori au făcut importuri în ţări din UE, pentru care au achitat TVA în statele respective, pot depune cereri pentru solicitarea rambursării TVA, pentru Taxa pe anul trecut termenul de depunere a solicitării fiind de 30 septembrie 2019.

Prima condiţie este ca solicitantul este să fi efectuat operațiuni care dau drept de deducere a TVA, să nu fie stabilit în statul respectiv şi să nu fi efectuat livrări bunuri sau prestări de servicii pe teritoriul acelui stat.

Cele mai frecvente tipuri de achiziții sunt serviciile de cazare și restaurant, cheltuielile de deplasare, combustibilul, accesul la târguri și expoziții.

Perioada pentru care se poate solicita rambursarea TVA este cuprinsă între trei luni și un an, excepție făcând situația în care aceasta reprezintă perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic.

În cazul în care cererea vizează o perioadă de rambursare mai mică de un an calendaristic, dar mai mare de trei luni, cuantumul TVA pentru care se solicită o rambursare nu poate fi mai mic de 400 de euro. Pentru perioadele de rambursare de un an calendaristic sau perioada rămasă dintr-un an calendaristic, cuantumul TVA nu poate fi mai mic de 50 de euro.

Cererea de rambursare (pe cale electronică) se depune până pe 30 septembrie 2019 pentru TVA achitată pe parcursul anului 2018. În cazul în care baza impozabilă menționată pe factură sau documentul de import depășește 1.000 de euro, respectiv 250 de euro, în cazul facturilor pentru combustibil, statul membru de rambursare poate solicita anexarea documentelor, motiv pentru care este bine să le atașați odată cu depunerea cererii .

Cererea se depune prin intermediul portalului electronic pus la dispoziție de autoritățile fiscale din România și aplicantul primește o confirmare de primire. În continuare, autoritățile române transmit cererea către statul membru relevant.

Termenul de soluționare a cererii de rambursare este între patru și opt luni de la data la care statul primește cererea. În cazul în care cererea se aprobă, rambursarea sumei este efectuată în termen de zece zile lucrătoare de la data expirării termenului de patru luni sau, în cazul în care au fost solicitate informații suplimentare sau alte informații ulterioare, de maximum opt luni.

Ghidul complet privind rambursarea TVA în UE îl găsiţi aici.