Societatea cu răspundere limitată, adică SRL, este acea formă de societate comercială ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociaţii sunt obligaţi numai în limita capitalului social subscris.
Capitalul social va fi fixat de catre asociaţi în funcţie de nevoile societăţii, cu respectarea plafonului minim stabilit de lege în valoare de 200 RON.

Firma se poate constitui prin mai multe feluri: asocierea a două sau mai multe persoane pentru a desfăşura o activitate comercială, în vederea impărţirii profitului şi care răspund pentru obligaţiile sociale în limita aportului lor; aportul unui singur asociat, care este deţinătorul tuturor părţilor sociale.

Asociatul unic poate fi o persoană fizică sau o persoană juridică.

Pentru înregistrarea unui SRL este nevoie de o copie după cartea de identitate sau paşaportul asociaţilor, un contract de închiriere/subînchiriere/contract de comodat pentru sediul social, acordul Asociaţiei de proprietari sau a vecinilor, în formă legalizată, costul obţinerii unei copii legalizate fiind diferit de la notar la notar.

Denumirea se rezervă!

Denumirea societăţii trebuie rezervată, procedură care se poate realiza printr-un formular completat la un sediu al Registrului Comerţului sau online, pe site-ul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

E bine de ştiut că pe formularul de cerere se trec 3 posibile nume şi se depune la Registrul Comerţului. Iniţial, taxa era de 72 de lei, însă de la 1 februarie anul trecut s-a eliminat. Documentul care atestă rezervarea denumirii se poate ridica în maximum o oră de la depunerea cererii, rezervarea fiind valabilă trei luni de la data obţinerii.

Actul constitutiv al firmei se întocmeşte de către un notar sau avocat şi va cuprinde datele asociatului/asociaților, datele administratorului, obiectul de activitate, capitalul social, etc;

Alege obiectele de activitate!

Documentul este unul important deoarece reglementează printre altele obligaţiile şi drepturile asociaţilor şi administratorului, modalitatea de lichidare sau de dizolvare a societăţii comerciale şi participarea asociaţilor la pierderi şi beneficii.

Actul mai trebuie să conţină inclusiv precizarea domeniului şi a activităţii principale. Toate activităţile înscrise în actul constitutiv vor fi codificate conform Nomenclatorului CAEN, iar obiectul de activitate se va exprima prin clase CAEN de patru cifre pentru activităţi.

Tot în faţa unui avocat sau a unui notar se redactează declaraţiile date pe propria răspundere de către persoanele care, potrivit legii, au această obligaţie – asociaţii, administratorii – cum că îndeplinesc aceştia îndeplinesc condiţiile legale.

Cazier fiscal obligatoriu

La dosarul care se înaintează Registrului Comerţului se depun şi documentele care atestă depunerea capitalului social. Capitalul social, în valoare de minim 200 de lei, se depune într-un cont deschis pe baza cererii de rezervare.

Pentru aporturile în numerar este vorba despre foaie de vărsământ, ordin de plată sau chitanţă CEC iar pentru aporturile în natură titlul de proprietate (facturi, titluri de proprietate asupra bunurilor imobile, inclusiv certificatul de sarcini al acestor bunuri); dacă este cazul, raportul de evaluare a bunurilor întocmit de persoanele autorizate în condiţiile legii. Raportul de evaluare este obligatoriu în cazul SRL cu asociat unic.

De asemenea, la dosar va trebui depus şi certificatul de cazier fiscal, document emis gratuit şi pe loc de către organele ANAF la cererea contribuabilului (persoană fizică/juridică) prin care se atestă dacă persoana ARE sau NU ARE fapte înscrise în cazierul fiscal.(oradeb.ro, 15 septembrie 2018)