Amenda pentru lipsa rovinietei se prescrie în 4 luni de la data săvârșirii contravenției iar pentru vehiculele înmatriculate în alte state, procesele-verbale de constatare a contravenției vor fi în evidența Poliției de Frontieră. Dacă ieși cu mașina din România și vrei să te întorci, plătești amenda, altfel autovehiculul nu mai intră în ţară.

Sunt câteva din modificările prevăzute de Legea 60/2018 care modifică şi completează Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România. Legea 60/2018 a fost adoptată în primăvară dar a intrat în vigoare abia din 14 septembrie, aducând şi anumite modificări.

Astfel, dacă până în 14 septembrie, amenda pentru lipsa rovinietei se prescria în 6 luni de la data săvârșirii contravenției, acum perioada de prescriere este de 4 luni. Dacă procesul –verbal de constatare a contravenție este întocmit cu încălcarea acestor prevederi, instanța de judecată este cea care poate anula procesul-verbal. Dacă, însă, documentul este întocmit în cele 4 luni, este obligatoriu să ţi-l trimită în maxim 2 luni de la data înscrisă pe act “pentru lipsa rovinietei valabile, procesul-verbal de constatare a contravenției se comunică contravenientului în termen de cel mult 2 luni de la data aplicării sancțiunii contravenției”, potrivit noilor prevederi legale. Procesul-verbal nu mai trebuie să fie însoţit de fotografii doveditoare iar în intervalul de la data săvârşirii contravenţiei până la data comunicării procesului-verbal de constatare a contravenţiei, „nu se pot încheia alte procese verbale de constatare a contravenţiei pentru lipsa rovinietei valabile pentru acelaşi vehicul”. Adică dacă ai fost prins de mai multe camere până să-ţi comunice sancţiunea, poţi fi amendat doar pentru prima abatere, nu şi pentru celelalte. Actul normativ mai aduce o noutate. Este vorba despre vehiculele înmatriculate în alte state care au fost surprinse în trafic fără rovinietă. După identificarea contravenientului utilizator sau conducător auto, procesele-verbale de constatare a contravenției, devenite titlu executoriu, se comunică în scris Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, în cel mult 30 de zile de la încheierea acestora. Pe document se vor menţiona numele și prenumele contravenientului, numărul documentului de identitate și al procesului-verbal de constatare a contravenției, precum și amenda datorată, pentru a fi luate în evidență. În acest fel, poliţiştii de frontieră vor condiţiona de achitarea
sancțiunii, intrarea pe teritoriul României a vehiculelor utilizate sau deținute de contravenient, după caz. E bine de reţinut şi că, potrivit reglementărilor în vigoare, (Ordonanţei 43/1997 privind regimul drumurilor, pentru vehiculele înmatriculate în alte state, amenzile contravenționale se aplică în toate cazurile conducătorului auto. Pentru lipsa rovinietei, amenda este între 250 lei şi 4.500 lei, în funcţie de tonajul vehiculului. Dacă amenda se achită în termen de 15 zile de la data comunicării, contravenientul achită jumătate din minimul amenzii.